Prototyping

Prototyping is eigenlijk een van de laatste stappen voordat een product in productie kan gaan. Maar wij zijn zo gedreven dat we prototyping toepassen in elke ontwerpfase! Wij doen dit niet alleen omdat we enthousiast zijn, maar omdat we vinden dat het een vereiste is in het ontwikkelen van een product. Wij maken onze ideeën en concepten zo vroeg mogelijk tastbaar. In de praktijk herken en ontdek je namelijk vaak nieuwe inzichten en problemen. Op papier kunnen de meest innovatieve ideeën bedacht worden, maar in de praktijk ondervind je of die bedachte ideeën ook echt werken.

Met het maken van functionele prototypes kunnen we technische principes valideren. En met zichtmodellen kunnen we vormgeving evalueren. Maar prototyping is ook van waarde voor gebruikersonderzoeken. Al deze prototypes zijn vaak een onderdeel van het eindproduct of de buitenkant van een zichtmodel. Een ongelooflijke informatiebron!

Met prototyping kunnen we in een vroeg stadium innovatieve ideeën ontdekken, problemen inzichtelijk maken en kunnen veel ontwikkelingskosten bespaard worden. Als een prototype pas in de laatste fase van het ontwerptraject gemaakt wordt en er dan ontdekt wordt dat er een fout zit in het ontwerp, of dat er een kans is laten liggen, dan zullen de ontwikkelingskosten aanzienlijk stijgen. Dit komt omdat je hierdoor ver in het ontwerptraject terug moet.

Prototyping in de laatste fase is vaak een prototype die niet van het echt te onderscheiden is. Het is een prototype die voldoet aan de van tevoren gestelde eisen. Met dit prototype kunnen de laatste tests uitgevoerd worden om eventuele fouten voor de 0-serie eruit te halen. Ook kan dit prototype gebruikt worden om het eindproduct te certificeren. Externe keuringsinstanties zullen vervolgens het product testen en meten of deze voldoet aan de normen.
 

Wat zijn de voordelen van prototyping in het ontwerpproces?

  • Gebruikerstesten kunnen uitgevoerd worden.
  • Inzicht in vormgeving.
  • Snelle en relatief goedkope validatie op ideeën.
  • Duidelijk communicatiemiddel voor opdrachtgevers.

 


Meer weten over prototyping?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op, zodat we kunnen bespreken wat prototyping voor u kan betekenen.