Product testen

Het is voor ons belangrijk om te weten, dat wat we bedacht hebben ook daadwerkelijk werkt. Of wanneer we een bestaand product willen verbeteren, dat we vastgestelde bevindingen hebben het daadwerkelijk te kunnen optimaliseren. Om die reden is ‘product testen’ onmisbaar bij het optimaliseren van een product.

Er zijn speciale onderzoekbureaus die hier volledig op ingericht zijn. Instanties die specifieke onderdelen door de doelgroep laten testen en instanties die producten fysiek testen. Bij fysieke tests kan gedacht worden aan faaltesten. Bijvoorbeeld bij als productveiligheid: onder welke spanning gaat een onderdeel kapot? Vanaf welke valhoogte / -snelheid gaat een onderdeel kapot? Onder welke temperatuur functioneren bepaalde onderdelen niet meer?

Ook worden er producten getest om er zeker van te zijn dat een product voldoet aan de Productaansprakelijkheidsrichtlijn. De Productaansprakelijkheidsrichtlijn is wettelijk vastgesteld, normen waar een product aan moet voldoen om een bijvoorbeeld een CE-markering te krijgen zijn hierin opgenomen. Zogenoemde aangemelde instanties kunnen deze tests uitvoeren en een certificaat uitgeven voor het geteste product.
 

Product testen helpt u en ons een product te verbeteren.

Met het maken van prototypes kunnen we ideeën op papier tastbaar maken. Het zijn uiteindelijk de resultaten uit product testen die ons verder brengen! Of het nu functionele prototypes zijn om technische principes te valideren, zichtmodellen om de vormgeving te evalueren of prototypes om gebruikersonderzoeken te kunnen uitvoeren. In alle gevallen geldt dat het testen ervan elementair is.

Wat er specifiek getest moet worden en het doel ervan, bepaalt of we de test zelf uitvoeren of dat we het door een gespecialiseerde instantie laten doen. Met ons netwerk en ervaring weten we welke partijen het meest geschikt is voor het testen van bepaalde producteisen en wensen. Het zal u tijd besparen en u weet zeker dat de juiste instantie uw product test.

Belangrijk bij het testen is: Wat wordt er getest en hoe is de test geformuleerd. Verkeerd geformuleerde tests kunnen o.a. resulteren in resultaten die niet van belang zijn of geen meerwaarde hebben. Onze rol is om uit te zoeken welke tests daadwerkelijk meerwaarde hebben om uw product te verbeteren.
 

Hoe wij een product testen?

  • Wij testen aan de hand van prototypes.
  • Analyseren producten, bestuderen de normen en wetgeving, zodat we weten welke tests cruciaal en van meerwaarde zijn.
  • Wij formuleren samen met de opdrachtgever vraagstellingen die we kunnen testen.
  • Doen tests met verschillende gebruikers. En het belangrijkste, de doelgroep!
  • Koppelen testspecialisten met product en begeleiden het traject.
  • Indien gewenst schakelen we testspecialisten in en begeleiden wij het hele traject.

 


Wilt u inzetten op het testen van uw product?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op, zodat we kunnen bespreken wat het testen van producten voor u kan betekenen.