Product engineering

Onze ontwerpers hebben de kennis in huis om tot technische oplossingen te komen. Maar het zijn onze product engineers die dieper op de techniek ingaan en ervoor zorgen dat wat bedacht is, ook gerealiseerd kan worden. Zij bijten zich graag vast in detailproblemen, wat resulteert in een engineeringspakket die gebruikt wordt voor prototypes of seriematige producten. In het engineeringspakket zijn alle onderdelen doorberekend en het bevat dan ook alle informatie die een producent nodig heeft om uw product te produceren.

Het zijn niet alleen de ontwikkelde concepten die geëngineerd worden, maar ook bestaande producten worden geëngineerd. Bestaande producten engineeren we bijvoorbeeld om te zorgen dat materiaal in een product bespaard wordt, logistieke processen beter kunnen verlopen, onderdelen veiliger worden en meer. In dit onderdeel kijken we naar de details. Details waar vaak veel winst te behalen valt.

Onze product engineers worden in een vroeg stadium in het ontwerpproces ingezet bij de brainstormsessies om zo met specifieke oplossingen te komen. Op deze manier lossen wij problemen op vanuit verschillende invalshoeken. Uit ervaring blijkt dat door uitwisseling van kennis en ervaring, onderdelen in het ontwerptraject beter op elkaar aansluiten wat resulteert in een effectiever ontwerptraject.
 

Product engineering met CAD-software van SolidWorks.

Wij werken met de CAD-software van SolidWorks. Hiermee zijn we in staat om schetsen om te zetten in technische tekeningen of 3D-tekeningen. SolidWorks heeft op het moment meer dat 1,4 miljoen licenties uitgegeven en is trendsetter binnen de CAD-industrie. Met deze software kunnen we meer dan alleen schetsen omzetten in tekeningen. Wij zijn ook in staat om bijvoorbeeld spanningsanalyses en bewegingsanalyses te maken. Op deze manier kunnen wij producten engineeren en analyseren op veiligheid en fouten.
 

Wat zijn de voordelen van product engineering?

  • Een in detail uitgewerkt productidee, dat voldoet aan de gestelde eisen en normen.
  • Technische tekeningen van alle onderdelen van het product en een samengestelde tekening.
  • Documentatie van netwerkwerk met leveranciers en producenten.
  • Een engineeringspakket, waarmee producenten uw product kunnen produceren.

 

Uit onze portfolio


 


Wilt u een bestaand product laten engineeren?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op, zodat we kunnen bespreken wat product engineering voor u kan betekenen.