Voorwaarden voor deelname

Garanties
Wij geven garantie op het feit dat je een business in handen krijgt wat perfect aansluit bij jou als persoon (dit wordt tijdens de eerste evaluatie bevestigd), een grote kans van slagen heeft (het idee is getoetst en gevalideerd volgens lean startup methode, welke wij in een van de sessies zullen behandelen) en dat je een ondernemingsplan in handen krijgt waarmee jij direct aan de slag kunt en houvast geeft voor na het ondernemerstraject (dit betreffen de werkbladen waar jij tijdens het traject aan gewerkt hebt).

Wanneer is de garantie niet (meer) van toepassing:
– Indien jezelf besluit te stoppen met het traject.
– Je niet aanwezig bent geweest op alle, door ons aangeboden sessies en evaluaties.
– Je niet de werkbladen hebt ingevuld.
– Het idee niet gevalideerd is of op de juiste manier gevalideerd is, zoals The Business Factory aangedragen heeft.

Studiemateriaal
Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van cases, hand-outs en literatuur. The Business Factory richt zich niet op één bepaalde project methode. Elke organisatie heeft zijn eigen dynamiek. Tijdens de sessies worden de meest gebruikte projectmethoden belicht.

Annulering
Indien u verhinderd bent om aan het ondernemerstraject deel te nemen, kan deze plaats worden ingenomen door een iemand anders. Dit moet wel schriftelijk doorgegeven worden, voor aanvang dan de intake. Is dit niet mogelijk en is annulering noodzakelijk, dan kunt u dit zonder kosten doen tot 1 maand voor de start van de eerste sessie. Bij annulering tussen één maand en veertien dagen voor aanvang van het traject bent u 50% van de kosten verschuldigd. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Intake- en evaluatiegesprekken kunt u tot 3 dagen voor aanvang zonder kosten wijzigen. Bij wijziging binnen 3 dagen wordt een bedrag van € 95,- administratiekosten in rekening gebracht.

Reclames
Reclames dienen binnen 2 weken na uitvoering van de verrichte werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij The Business Facorty. Indien niet binnen de genoemde termijn wordt gereclameerd, zijn de werkzaamheden van The Business Factory door de opdrachtgever aanvaard.

Arrangementskosten
Alle prijzen zijn inclusief arrangementskosten. Het arrangement bestaat uit gebruik van sessieruimte(n), consumpties tijdens de sessies en maaltijden.

Bevestiging & Locatie
Voorafgaand aan het traject ontvangt u van ons bevestiging van uw deelname. Het ondernemerstraject vindt plaats bij inschrijving van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Communicatie uitingen
Tijdens de sessies zullen er foto’s en video opnames plaats vinden, welke mogelijk gebruikt zullen worden voor communicatie doeleinde ter promotie van het ondernemerstraject. Productideeën zullen niet duidelijk in beeld gebracht worden of zonder toestemming van de betreffende personen gepubliceerd worden.

Geheimhouding
Deelnemers mogen onder geen beding informatie verspreiden van de ideeën en oplossingen die tijdens het ondernemerstraject naar boven zijn gekomen. Ook niet na afloop van het traject. De ideeën en oplossing blijven onder de geheimhouding vallen, voordat de betreffende deelnemer of The Business Factory hiermee naar buiten is getreden.

Algemene voorwaarden
Bovenstaande punten zijn een aanvulling op onze Algemene voorwaarden.
 

| Ga terug naar vorige pagina
 
 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.
 

THE BUSINESS FACTORY
Havenstraat 76
1271AG Huizen

Telefoon: 035 – 75 071 76
E-mail: info@the-business-factory.nl
KvK: 50.55.98.93
BTW: 170380646B01